Научные труды преподавателей секции сельского хозяйства

         Cara, S. Influenta calitātii materialuluı sāditor asupra dezvoltārii şi productivitātii vitei de vie : Autoreferat al tezei de doctor în agriculturā. - Chişināu, 2010. - 28p.

 

                открыть