Научные труды преподавателей секции сельского хозяйства

       Soldatenco, O.  Bazele ştiintifice şi practice ale utilizārii levurilor în oenologie: Monografia / O. Soldatenco; consultant ştiintific: Taran N.; İnstit. Ştiintifico - Practic de Horticulturā şi Tehnologii Alimentare. - Chişināu: S.n., 2021. - 184p.: tab. color.

 

         открыть