Научные труды преподавателей факультета национальной культуры

      Българският език в Молдова 2: Материали от втората международна научна конференция на тема " Функционирането на българския и другити езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова", 17 - 18 май 2002г. / Катедра по българска филология при Комратския держ. ун-т. - Комрат, Знак’ 94, 2003. - 91с.

 

           открыть