Научные труды преподавателей факультета национальной культуры

       Българският език в Молдова 7: Материали от седмата междунар. науч. конф. на тема: "Функционирането на българския и другити езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Респ. Молдова" / Комратски държавен ун-т, Катедра " Българска филология"; Сост. и ред. В.Кондов. - Комрат, 2007. - 144с.

 

                открыть