Научные труды преподавателей факультета национальной культуры

       Българският език в Молдова 3/4: Материали от третата и от четвъртата международни научни конференции на тема: Функционирането на българския и другити езици и литератури в контексте на езиковата ситуация в Република Молдова", 16 - 17 май 2003г.; 14 май 2004г. / Комратски държавен ун-т, катедра българска филология. - Комрат: Знак’ 94, 2004. - 110с.

 

        открыть