Научные труды преподавателей факультета национальной культуры

     Българският език в Молдова. Ч. 9 : Материали от деветата международна научна конф. на тема "Функционирането на българския и другити езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Республика Молдова", 15 май 2009 г. / Комратски държ. ун - т. Кат. Българска филология; Съст. В.Кондов. - Комрат, 2009. - 143с.

 

                  открыть