Краеведение

     Kopuşçu, M. G.A.Gaydarcı - yazıcı, folklorcu, lingvist: Moral - ruh terbiyetmäk teması bilimcinin yaratmalarında: Metodika teklifleri gagauz dil. hem lit. üüredicilerä, studentlerä hem üürenicilerä deyni / M.Kopuşçu; Gagauziya M.V.Maruneviç adına Bilim - Aaraştırma Merkezi. - Komrat, 2015. - 212s.

 

     открыть