Краеведение

     Çakir, M. Besarabiyalı gagauzların istoriyası / M. Çakir. - Kişinöv: Elena -V.L., 2005. - 52s.

 

        открыть