Краеведение

       Rişilän, İ.D., Konstantinova, O.F. Gagauz dili hem literatura uroklarında yaratmalar: Üüredicilerä metodika teklifleri / İ.D. Rişilän, O.F. Konstantinova; Gagauziya M.V. Maruneviς adına Bilim - aarıştırma merkezi. - Komrat: Б.и., 2021. - 128s.: il., color. tab.

 

               открыть