Краеведение

        Bulgar, S. Gagauzların istoriyası orta aşirlerdän büünkü günä kadar: Birinci pay / Stepan Bulgar; Gagauziaynın M.V. Maruneviç adına bilim - aarıştırma merkezi. - Komrat: Centrul de Cercetāri Ştiintifice al Gāgāuziei "M.V. Marunevici", 2021. - 143p.

 

                  открыть