Статьи преподавателей КГУ

    Pokrovskaya, L.A. Gagauzcadaki diyalektlerin kökeni hakkιnda // Uluslararasι Türk lehçe arastιrmalarι dergisi (Türklad), 2C. - 2018. - №2. - S.168 - 172.

 

   открытьö