Статьи преподавателей КГУ

       Раковчена, Т.И. Електронното обучение и билингвална технология за усвояване на български морфологични структури в начален етап на основната образователна степен // Електронното обучение в образованието - альтернатива или интеграция?: Сб. науч. док.: [Межд. науч. практ. конф.], София България, 28.11.2013 - 1.12.2013 гг. - софия, 2013. - С. 75 - 80.

 

     открыть