Статьи преподавателей КГУ

             Zaharia, S., Borşevski, A. Societatea civilā împotrivā torturii: centrele de asistentā juridicā, psihologicā şi de reabilitare primarā a victimelor torturii // Revista natıonalā de drept. - 2020.- № 1 -3 (231 - 233). - P. 41 - 48.

 

           открыть