Научные труды преподавателей факультета национальной культуры

      Българският език в Молдова: Материали от първата международна научна конференция на тема:"Функционирането на българския и други езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова / Катедра по българска филология при Комратския държ. ун-т. - Комрат: Знак’94, 2002. - 71с.

 

          открыть